La nostra visió

Creiem en el tercer sector com a iniciativa cívica que detecta necessitats socials i activa respostes de forma àgil i efectiva. Les administracions públiques han de garantir els drets de les persones, però les entitats socials demostren cada dia la seva capacitat d’atenció als més vulnerables.

Estem atents a l’evolució del tercer sector i posem el nostre saber fer al servei del seu desenvolupament i la superació dels reptes que té plantejats.

 

Quins són els reptes del tercer sector?

Tot i les seves fortaleses, el tercer sector té alguns reptes clau:

 • Millorar la governança de les entitats, desenvolupant el potencial dels òrgans de govern.
 • Ampliar la perspectiva, en el temps i el territori, limitada per la saturació del dia a dia i la falta de formació / reflexió.
 • Focalitzar en la missió i no dispersar energies en activitats de poc impacte o valor.
 • Aprofundir en la col·laboració i les aliances, posant la causa per davant de la marca.
 • Millorar la comunicació interna i externa, per sensibilitzar, aconseguir suports i funcionar millor.
 • Enfortir i ampliar la base social.
 • Millorar la sostenibilitat econòmica.
 • Desenvolupar la professionalització i les capacitats directives dels seus responsables.

 

Per a què ha de servir la consultoria a les entitats socials?

 • Per millorar globalment l’organització, sent fidel a la seva missió i valors.
 • Per potenciar les capacitats i els talents de les persones que en formen part.
 • Per modernitzar els processos i ser més eficients.
 • Per facilitar canvis organitzatius i culturals que sense un actor extern seria molt difícil impulsar.
 • Per contribuir al creixement sostenible de l’entitat.