Què fem

Projectes

 • Direcció de projectes.
 • Disseny de productes i serveis.
 • Redacció de projectes per a licitacions, concursos i convocatòries de subvencions.

Recerca i Innovació

 • Recerca de necessitats i anàlisi de la demanda.
 • Canvis en les formes de producció, servei i delivery.
 • Canvi cultural de l’organització.

Economia

 • Plans econòmics, diversificació i captació de fons privats i públics.
 • Recerca de finançament i capital llavor per a projectes.

Estratègia

 • Aliances Estratègiques.
 • Fusions, integracions, creació d’entitats paraigües.
 • Plans d’escalabilitat de projectes
 • Plans d’empresa.
w

Comunicació en públic

 • Desenvolupament de l’oratòria.
 • Preparació de ponències, presentacions i discursos.
 • Llenguatge verbal i no verbal.
 • Recerca estil propi.
z

Comunicació

 • Pla de Comunicació.
 • Creació de marca.
 • Disseny i producció de materials.
 • Elaboració de continguts.
 • Esdeveniments.
 • Relacions Públiques.

RSC

 • Per a les entitats 
  Formulació de projectes per oferir a empreses. Selecció d’empreses adequades al perfil de l’entitat.
 • Per a les empreses
  Formulació de projectes socials i selecció d’entitats adequades per aliances.

Gestió

 • Disseny de processos i gestió integral / organització de circuits.
 • Recursos humans.
 • Negociacions col·lectives, reconversions i re-ubicació de persones a les organitzacions.