Projectes

Superheroi(ne)s BCN Day 2016

Organització de la segona edició de la Gimcana Solidària Superheroi(ne)s BCN Day, donant continuïtat al projecte de cinc entitats socials unides contra l’exclsuió social. Celebra el valor, l’esforç i la generositat de les persones superheroi(ne)s quotidianes que lluiten per superar situacions adverses.

Concert Somnis Somiats. L’associació “in via” alça la veu per la infància

Suport en l’organització del concert de veus blanques celebrat el 20 de novembre de 2015 al Casino de l’Aliança del Poblenou, en  favor de la infància maltractada.

Guia Aliances locals per a municipis inclusius

Hem fet una guia per facilitar la formació d’aliances d’àmbit local. Especialment interessant per a tècnics locals de participació, àrea social o dinamitzaciò comunitària. La publicació forma part de la col·lecció Idees i eines per a l’acció social, editada per ECAS. Podeu descarregar la guia en format PDF des d’aquest enllaç.

Reinventa’t (2015-2016)

Diagnòstic, formació, pla de reinvenció i acompanyament de cadascuna de les 10 entitats de la Comunidad de Madrid que participen al programa de reinvenció d’entitats socials, promogut per EAPN Madrid, treballant juntament amb un equip de KPMG, amb el suport de l’Obra Social de “la Caixa”.

Superheroi(ne)s 2015

Organització de la festa Superheroi(ne)s 2015, projecte de cinc entitats socials celebrant el valor, l’esforç i la generositat de les persones superheroi(ne)s quotidianes que lluiten per superar situacions adverses. www.superheroisbcn.cat

Observatori de la Infància de L’Hospitalet (2015)

L’Observatori està promogut per cinc organitzacions socials de L’Hospitalet de Llobregat, i te com a missió generar coneixement de qualitat sobre la infància i adolescència de la ciutat, avaluar i fer propostes de política pública, i contribuir a la millora de la infància i adolescència.

Reinventa’t (2014-2015)

Programa de reinvenció d’entitats socials, promogut per ECAS, treballant juntament amb un equip de KPMG, amb el suport de l’Obra Social de “la Caixa”. Diagnòstic, formació, pla de reinvenció i acompanyament de cadascuna de les 9 entitats de la prova pilot.

 

Reinventar-se com a aposta de futur. (2015)

Com afrontar el procés de reconversió de les entitats socials. Aquest primer volum de la col·lecció Idees i eines per a l’acció social, de ECAS, recull els principals aprenentatges del programa Reinventa’t, i dóna eines i metodologia per a revisar i reinventar una entitat. Descarregable aquí http://acciosocial.org/organitzacio/que-fem/informes-publicacions-ecas/reinventar-se-aposta-futur/

Guia Bàsica d’Aliances Locals (2012)

Les aliances locals són una bona estratègia per donar una resposta efectiva a reptes rellevants del municipi, però teixir complicitats i sumar forces no és senzill. Aquesta guia facilita el camí amb criteris i pautes metodològiques.

Formació sobre aliances, per a tècnics municipals (2013)

Tallers per a tècnics de participació i/o responsables d’àrees socials, per a la millora de les relacions amb el sector social i la promoció d’aliances locals entre Administració, entitats i empreses.

 

Dinamització directa amb entitats i xarxes (2013-2015)

Dinamització de xarxes associatives, entitats de segon nivell i xarxes locals. Processos participatius, tallers i cursos per enfortir xarxes i entitats, ajudant a focalitzar en objectius comuns i estratègies alineades.

“Interim management” de direcció i comunicació (2012-2015)

Suport temporal a la presidència i equips directius d’entitats per encarar processos de canvi, redefinir reptes estratègics o resoldre situacions de crisi.

 

Alia’t (2011-2012)

Promogut per la xarxa ECAS, per a l’impuls d’aliances estratègiques i fusions entre. Treball amb més de 50 entitats i 9 aliances creades com a resultat.