Des de inpacte hem ajudat en l’elaboració del model d’atenció al jovent extutelat de Catalunya, dinamitzant un equip i realitzant una jornada per generar un diagnòstic i definint reptes de futur.

Sense suports i ajuda, els joves extutelats es veuen abocats a viure amb l’autonomia que hauria de tenir una persona adulta, és a dir, mantenir un habitatge, guanyar-se la vida i desenvolupar-se com a persona. Si ja és molt difícil que un jove que ha tingut una família, una xarxa de suport social i afectiu,  i una escolarització normal, arribi als 18 anys amb aquest grau d’autonomia i independència, ho és molt més per a una persona jove que no ha tingut aquestes condicions o que ha migrat als 16 anys d’un país en guerra o per buscar una oportunitat de millora.

Les entitats que formen Fepa (Federació d’Entitats amb Pisos Assistits) atenen aquests joves i busquen la millor manera de contribuir a la seva autonomia.  Ho fan amb pisos assistits, formació, assessorament, suport personal i material.  Un dels problemes més complexes és la diversitat de situacions, trajectòries vitals i expectatives vitals dels joves. Com a conseqüència, no hi ha un sol model vàlid en la forma d’atendre el jovent extutelat. Es necessiten diferents formes d’atenció per donar una resposta adequada als diferents perfils.  Un dels treballs realitzats durant el procés de consultoria ha estat buscar els perfils més habituals i les variables que els defineixen.

Els resultats del treball es van presentar en públic, el 18 de setembre, en una jornada de reflexió al Palau Macaya, en la qaue també van intervenir experts d’Estats Units i d’Escòcia. Desprès de la presentació es va portar a terme un taller amb 30 persones de sectors diversos com partits polítics, entitats socials, universitats, empreses i col·legis professionals.

La publicació es pot descarregar aquí