Metodologia per a liderar la crisi

El divendres 17 d’abril va tenir lloc el webinar “Claves para liderar estratégicamente la crisis del Covid19”, que vam organitzar dins del projecte Gobernanza efectiva, que compartim amb els nostres companys de la consultoria Diagram.  Al webinar hi van participar 136 persones, d’entitats d’acció social, i fonamentalment membres d’òrgans de govern i d’equips directius.

En el webinar proposem reflexions sobre la crisi i la seva afectació a les entitats del tercer sector, i sobre tot, proposem una metodologia de treball per liderar la crisi amb visió estratègica. L’impacte de la crisi en el tercer sector suposa uns reptes de gran envergadura i la manera com es doni resposta marcarà el futur durant molt de temps.

La metodologia s’estructura en tres passos. Són tres moments que tenen una seqüència temporal però, sobretot, són un marc mental per ordenar recursos, estructurar la reflexió i plantejar estratègies. A cada pas hi ha tres elements: els riscos més significatius, un checklist d’idees i tasques i unes eines per a l’acció.

Tres passos per a l’acció
Protecció

Dirigida principalment a les persones, en aspectes de salut, de continuïtat del servei a les més vulnerables, i també a la protecció de l’organització, en l’aspecte econòmic, laboral, i jurídic. Es tracta de contenir l’impacte per evitar el col·lapse organitzatiu o la manca de liquiditat. És el pas que ja ha adoptat gairebé la totalitat d’organitzacions, en diferent mesura. L’eina proposta és el Comitè de crisi.

Preparació

Perquè és el que es necessita per preparar el moment post-confinament, reprendre l’activitat en unes condicions encara incertes en molts aspectes: mesures sanitàries, condicions econòmiques, adequació d’espais de treball, situació de les persones vulnerables, context social, mesures dels governs…

Aquí oferim una eina per a la construcció d’escenaris possibles, que permeti tenir plans alternatius a anar maniobrant amb ells en funció d’un conjunt de variables com les que acabem d’esmentar.

Transformació

Tot porta a pensar que serà necessària una certa reinvenció en el sector per adaptar-se a una nova realitat en la forma d’atendre les persones, en la forma de captar fons i en la forma de treballar. En aquest pas oferim una eina per analitzar els programes i serveis a la vista de dos criteris: el seu impacte social pel que fa a compliment de la missió, i la seva capacitat d’atreure fons. L’encreuament de les dues variables ens pot facilitar una tasca gens fàcil: determinar quins programes i serveis són essencials i cal mantenir, i quins programes suposen una distracció que poc aporten a la missió o la supervivència de l’organització.