El programa Reinventa’t, que s’està aplicant amb 10 entitats socials de la Comunidad de Madrid, està en la seva fase final. Desprès del diagnòstic i la redacció del pla de reinvenció, és el moment de la veritat, quan les mesures acordades per les juntes directives s’han de fer realitat. Estem acompanyant les entitats, i especialment els òrgans de govern i equips directius en aquest procés.

El 17 de novembre, tres entitats catalanes que van participar al Reinventa’t van a Madrid per compartir la seva experiència amb les entitats que ara estan en el procés.